درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/02/30
تعداد محصولات اضافه شده : 3160
تعداد فروشهای کاربر : 287
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By publicfile.ir

   واکاوی مؤلفه های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

واکاوی مؤلفه های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   هویت کالبدی شهرها

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

هویت کالبدی شهرها


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نمونه شناخت بنا

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

نمونه شناخت بنا


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نقشه مراحل رشد و توسعه کالبدی سبزوار

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

نقشه مراحل رشد و توسعه کالبدی سبزوار

با فرمت عکس


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نقش معماری منظر در بازآفرینی نشانه هاي حیات و هویت در منظر شهري

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

نقش معماری منظر در بازآفرینی نشانه هاي حیات و هویت در منظر شهري


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نقد و بررسی نظام فعلی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

نقد و بررسی نظام فعلی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نظرسنجي از روستاييان در مورد چالش هاي توسعة پايدار روستايي

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

نظرسنجي از روستاييان در مورد چالش هاي توسعة پايدار روستايي


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماری منظر و شیوه های مدیریت دانش در فرآیند طراحي

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معماری منظر و شیوه های مدیریت دانش در فرآیند طراحي


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مولفه های تاب آوری کلان شهر تبریز

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

مولفه های تاب آوری کلان شهر تبریز


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معیارهاي طراحی محله پایدار زیست محیطی

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معیارهاي طراحی محله پایدار زیست محیطی


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماری و جاودانگی

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معماری و جاودانگی


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماری مدرن و فرامدرن

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معماری مدرن و فرامدرن


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماري خياباني و هويت سيماي شهري در ايران-دکتر ذکاوت

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معماري خياباني و هويت سيماي شهري در ايران-دکتر ذکاوت

20 صفحه


خرید و دانلود | 3,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماری پايدار و نقد آن در حوزه محيط زيست

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معماری پايدار و نقد آن در حوزه محيط زيست


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماری بلند مرتبه سازی

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معماری بلند مرتبه سازی


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماری اسلامی، آيينه حکمت الهی

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معماری اسلامی، آيينه حکمت الهی


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معضل شهرهای بزرگ ترکیه

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معضل شهرهای بزرگ ترکیه


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معایب طرح های توسعه عمران شهری

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

معایب طرح های توسعه عمران شهری


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مضامين ديني شينتو و تأثير آن بر معماري ايزدکده هاي ژاپن

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

مضامين ديني شينتو و تأثير آن بر معماري ايزدکده هاي ژاپن


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مشارکت اجتماعی در طراحی و ساخت بناهاي عمومی

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

مشارکت اجتماعی در طراحی و ساخت بناهاي عمومی


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مسکن،جمعیت،محرومین

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

مسکن،جمعیت،محرومین


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مسکن پاک یا مسکن مهر

Mehr 1395/10/29 دسته بندی : شهرسازی 0

مسکن پاک یا مسکن مهر


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...