درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/02/30
تعداد محصولات اضافه شده : 3374
تعداد فروشهای کاربر : 482
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By publicfile.ir

   تجزیه_و_تحلیل_سیستم_سازه_ای_شبکه_کارشناسی ارشد معماری(سازه های نو)

مصطفی رضوانی 1397/10/12 دسته بندی : معماری 0

تجزیه_و_تحلیل_سیستم_سازه_ای_شبکه_کارشناسی ارشد معماری درس روشهای پیشرفته ساخت(سازه های نو)


خرید و دانلود | 6,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دیوارهای lsf _پروژه دوره کارشناسی ارشد معماری

مصطفی رضوانی 1397/10/12 دسته بندی : معماری 0

دیوارهای lsf _پروژه دوره کارشناسی ارشد معماری _درس سازه های نو ( روشهای پیشرفته ساخت)


خرید و دانلود | 6,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ؛ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮک

parsadi 1396/07/26 دسته بندی : معماری 1

ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ؛ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮک


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نقد و بررسی بنای فرهنگسرای فرشچیان

iranshahrsaz 1396/03/11 دسته بندی : معماری 1

نقد و بررسی بنای فرهنگسرای فرشچیان

49 اسلاید پاورپونت

معــــــرفی کلــــــی فضــــــا :

این بنا در خیابان توحید اصفهان مجاور زاینده رود واقع می باشد و توسط فرهاد احمدی در سال 67 طراحی شده ولی بدلایلی در سال 85 به بهره برداری رسیده!

سبک این بنا الهام گرفته از معماری سنتی ایران و روم باستان است.

 


خرید و دانلود | 8,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ویلای لاروچ ژانره

iranshahrsaz 1396/03/11 دسته بندی : معماری 1

ویلای لاروچ ژانره

17 صفحه


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

iranshahrsaz 1396/03/11 دسته بندی : معماری 0

مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

43 اسلاید پاورپونت

جان هیدک:
استاد مدرسه کوپر یونیون بود – 10 سال تدریس کرد – حدودا 20 سال رئیس آن بود تا آخر عمر. (2001 فوت کرد) او تاثیر زیادی بر روی دانشجویان معماری گذاشت از جمله دانیل لیبسکیند از شاگردان او بود. شیگرو بان و بهرام شیردل از شاگردان او بودند. او بحثی مطرح کرد تحت عنوان معماری معماری یا همان علم معماری یا رشته معماری. او معتقد بود رشته چیزیست که ما از طریق تحقیق و پژوهش می توانیم آن را به دست آوریم و در نقطه مقابل حرفه معماری قرار می گیرد. حرفه کاری است که یاد می گیریم از طریق تکرار آن را ادامه می دهیم و به تحقیق دست نمی زنیم و این جدای از رشته معماری است. او بحث تئوری را در مدرسه کوپر یونیون بسیار جدی پی می گرفت.


خرید و دانلود | 8,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   برنامه فیزیکی -طرح معماری 5

iranshahrsaz 1396/03/11 دسته بندی : معماری 0

برنامه فیزیکی -طرح معماری 5

کاربری های مورد نیاز برای شهرک مسکونی :

 تجاری -بازارچه
اموزشی
مهدکودک، ،دبستان
مذهبی-مسجد
مسکونی
فضای سبز

مقطع عرضی خیابانها

سلسله مراتب دسترسی ) به صورت شماتیک (

تاثیر جداره ها بر بعد طولی فضای خیابان

برخی ضوابط طراحی شهری

ایده های پیشنهادی خیابان شهری

و....


خرید و دانلود | 7,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   خانه معتضدالدوله وزیری کرمانشاه

iranshahrsaz 1396/03/11 دسته بندی : معماری 0

خانه معتضدالدوله وزیری کرمانشاه

پروژه درس مرمت ابنیه

25 صفحه بصورت pdf

 


خرید و دانلود | 7,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه مبانی نظری معماری

iranshahrsaz 1396/03/11 دسته بندی : معماری 0

جزوه  مبانی نظری معماری

40 صفحه word


خرید و دانلود | 7,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بحران مد در معماری

iranshahrsaz 1395/10/28 دسته بندی : معماری 0

بحران مد در معماری


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اتوکد پارک ساحلی

Aliurb 1397/09/20 دسته بندی : معماری 1

فایل اتوکد طراحی پارک ساحلی همراه با اسکله در حدود 6 هکتار طراحی شده که دارای زمین های ورزشی استخر و طراحی پارک ، سوییت اقامتی همراه با جزییات ، پارک کودکان ، پارکینگ و .... می باشد.


خرید و دانلود | 15,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ

soheil 1483 1395/10/03 دسته بندی : معماری 0

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ داراي اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎﻫﺎي دوره اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﻣﺎﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﯾﯿﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺟﺰو ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺻـﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ داراي ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﺮاﺣ ﯽ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎ ي اﺳﻼﻣ ﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺣﻤﺎم ﻫﺎ ي ﺗﺎرﯾﺨ ﯽ دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ و اواﺳـﻂ ﻗﺎﺟـﺎر را ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣ ﯽ دﻫﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ از ﭼﻪ اﺻﻮل و ارزش ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾـ ﻦ ﺗﺤﻘﯿـ ﻖ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧ ﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـ ﯽ ﺣﻤـﺎم ﻫـﺎ ي ﺗـﺎر ﯾﺨ ﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎ و اﺻـﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺮي اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺸـﺨﺺ و اﺻـﻮل ﻣﻌـﯿﻦ ﻃﺮاﺣـﯽ در ﻃﺮاﺣـﯽ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎي دوره اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﻨﺎﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎ را در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پائین اوردن وزن ساختمان در نما

soheil 1483 1395/10/02 دسته بندی : معماری 0

پائین اوردن وزن ساختمان در نما


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماري پست مدرن

soheil 1483 1395/10/02 دسته بندی : معماری 0

1.خصوصيات فرهنگي اجتماعي تاريخي و اقتصادي افرادي كه از ساختمان استفاده مي كنند. 2.خصوصيات شهري خيابان ميدان كوچه مغازه 3.شرايط اقليمي رطوبت سرما گرما جنگل و صحرا 4.نحوه زندگي روزمره اهالي ساختمان و نيازهاي انها و عادات انها و طرز استفاده و پيش زمينه هاي انها در رابطه با فرم هاي زيستي

مدرنيستها معماري را در يك مساله تكنولوژيست مي دانستند.تكنولوژي يك خاصيت عام دارد و در سر تا سر جهان از قواعد و اصول يكسان تبعيت ميكند.ولي پست مدرنيست به معماري يك نگرش فرهنگي دارد و فرهنگ در هر منطقه اي متفاوت با ساير مناطق است.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اقلیم و معماری مرتضی کسمایی

soheil 1483 1395/10/01 دسته بندی : معماری 0

اقلیم و معماری مرتضی کسمایی


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ راﻫﺒﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان

soheil 1483 1395/10/01 دسته بندی : معماری 0

ﭼﮑﯿﺪه ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﯾﺮان در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزي را ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻧﺮژي ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎك آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﮐﺎﻫﺶ داد. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﺼﺮف آن، ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻫﻮا در ﺑﻨﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و راﻫﮑﺎري ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه و ﺟﺬب اﻧﺮژي راﯾﮕﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﮐﻠﮑﺘﻮرﻫﺎ و آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﻬﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺮان را از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژيﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺳﺎل ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﺎزد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ آﺗﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ در ﯾﺰد و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺻﻔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش را در ﻋﻤﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﯾﺪاري ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و دﺳﺘﺎورد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ

soheil 1483 1395/10/01 دسته بندی : معماری 0

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻓﺘﻮرﺋﺎﻟﯿﺴﻢ از آﺛﺎر


خرید و دانلود | 500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تناسبات چهلستون

Atena-Gh 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

باغ چهلستون اصفهان، نمونه ای از یك باغ سلطنتی از دوره صفوی است. تا سال ۱۳۲۷ خورشیدی،تاریخ دقیق بنا به دست نیامده بود....


خرید و دانلود | 3,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   اسکچاپ طراحی استخر کوچک

Aliurb 1397/09/20 دسته بندی : معماری 0

فایل اسکچاپ طراحی استخر کوچک 


خرید و دانلود | 5,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   کاربرد فلزات در معماری

soheil 1483 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

فرآیند برش دهی فلزات، كه شــامل مراحل مختلف تراش كاری، فلزكاری، مته كاری و سایر روش های شکل دهی فلزات است، باعث به وجود آمدن نيروهای مکانيکی بزرگ و دماهای بالا در نقطه تماس ابزار برش و قطعه كار می شود. لذا ابزار برشی تحت شرایط سرویس دهی شدید به طور قابل توجهی آســيب می بيند و در صورتی كه نتواند محصول مورد نظر را با تلرانس های معين توليد كند می بایست با ابزار برشی جدیدی تعویض شود. به منظور بهبود طول عمر ابزارهای برشی (كه در آن بازه زمانی، بهترین عملکرد را از خود نشان می دهند) لازم است ابزار با استفاده از پوشش هایی كه برای جلوگيری از حالت های معين خسارت فيزیکی در كاربردهای خاص، طراحی شده اند، محافظت  درصد از ابزارهای كاربيد سمانته، از 9۰ شــود. در حقيقت، بيش از )، رسوب دهی CVD طریق روش های رسوب دهی شــيميایی بخار (  ) و یا تركيبی از این دو روش، پوشــش كاری PVD فيزیکی بخــار (
 PVD می شــوند. مقاله حاضر به معرفی آن دســته از پوشش های می پردازد كه به طور خاص به منظور محافظت از ابزارهای برشــی و افزایش عملکرد و طول عمر آنها طراحی می شــوند. این مقاله در دو بخش سازماندهی شــده اســت. در بخش اول به توصيف فرآیند برش دهی فلزات، چالش های پيش رو برای لبه برشی و اجزای سازنده یک ابزار عملکردی می پــردازد. بخش دوم و اصلی مقاله، به معرفی  با هدف محفاظت از ابزار PVD معماری و طراحی كليدی پوشش های برشی می پردازد. این طراحی ها شامل پوشش های تک لایه، چند لایه  با ارائه یک خلاصه و چشم انداز ًو نانوساختار هستند. این مقاله، نهایتا برای ابزارهای برشی به پایان PVD در مورد توسعه پوشش های جدید می رسد. كلمات كليدی: برش كاری، پوشــش تک لایه، نانوكامپوزیت، نانولایه،  )CVD رسوب دهی شيميایی فاز ب


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   رازجاودانگی اثار معماری

soheil 1483 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

ﻣﻘﺪﻣﻪ   اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺻﻮل ﺟﺎوداﻧﮕﻲ در ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ و آﻓﺮﻳﺪن را ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻨﺪ؛  زﻳﺮا ﻣﻲ ﺟﺎوداﻧﮕﻲ را ﻗﺪرت  ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺠﺴﻢ  آن ﻗﺪرت اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن از ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ  ﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺪ.  در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در دﻧﻴﺎي ﻣﺎدي ﻛﻮﺗﺎه و اﻧﺪك ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ آﻓﺮﻳﺪن آﺛﺎر ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎوداﻧﻪ .  ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪﺑﻲ زﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺎزﮔﻲ  ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻣﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارد. ﺷﺪه آﺛﺎري ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ اﻛﻨﻮن زاده اﺳ ﺖ ﺑﻲ و در ﺑﻌﺪ ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد. آﺛﺎر  وﻳﮋﮔﻲ، اﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را از آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺳﺎزد. وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ    ، ﻫﺎﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺛﺮي را از اﺛﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و آن را   1 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺟﺎودان ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎو ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از راز  داﻧﮕﻲ ﻳﻚ اﺛﺮ و ﻳﺎ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ  ﻋﺎرﻓﺎن آب ﺣﻴﺎت       اﺳﺖ. ﻗﺼﺪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ   دارد، ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺎوداﻧﮕﻲ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ را)ﻛﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻌﻤﺎري در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺤ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﻲ از ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺮوﻣﻨﺪ، ﺟﺴﺘﺠﻮ .  در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ واژه ﺗﺮ ﻫﺮ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ ﺣﻮزه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﺨﺒﻪ ،اداﻣﻪ  ( ﻋﺎمﭘﺴﻨﺪ )ﻓﺮاﻧﻮﮔﺮا ،( ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻳﻚ اﺛﺮ ﺟﺎودان در ﺳﻪ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ ﭘﺴﻨﺪ )ﻧﻮﮔﺮا وﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ )ﺗﻮ ﺟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ (ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار .  در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﻪ از دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﮕﺮش ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻫﺎي  ﻣ ﺑﺎ دﻳﮕﺎه ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل ﻌ ﻤﺎري اﻳﺮان ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻴﺰان دﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   سبک معماری متابولیسم

soheil 1483 1395/09/26 دسته بندی : معماری 0

سبک متابولیسم(به ژاپنی میلادی) در ژاپن به مثابه نوعی ۰۶۹۱ - میلادی۰۶۹۱ آمیخته گرائی نیز گاه خوانده میشود ( نحوه تفکر و همکاری گروهی بود که همزمان با برگزاری گردهمائی جهانی طراحی در توکیو سال   با تاثیرپذیری شدید از کنزو تانگه و همکار معروفش تاکاشی آسادا شکل گرفت. ۰۶۹۱ معماری متابولیسم برگرفته از اشکال هندسی و فرمولهای ریاضی است که علاوه بر منعکس کردن زندگی الکترونیکی عصر مدرن، روشهای زندگی سنتی مردم ژاپن را نیز فراموش نمیکند.  در معماری ژاپن بسیار تاثیرگذار شد و با برگزاری نمایشگاه جهانی ۰۶۹۱این سبک در دهه  اوساکا به شهرت جهانی دست یافت. با پایان گرفتن نمایشگاه جهانی اوساکا چشم اندازهای ۰۶۹۱ روشن و آینده گرای مردمی متابولیسم کم رنگ تر شد. کارهای اجرائی و نحوه تفکر اعضا گروه جنبه شخصی به خود گرفت و به صورت چند قطبی در آمد. از فاکتورهای تاثیرگذار در جنبش متابولیسم، پیدایش لوازم الکترونیکی و فرهنگ نوین الکترونیک بود.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...