درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/02/30
تعداد محصولات اضافه شده : 3374
تعداد فروشهای کاربر : 593
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By publicfile.ir

   سازه های فضاکار

محمدمهدی ناظمی 1397/11/30 دسته بندی : معماری 0

سازه های فضاکار


خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   -طرح5مطالعات تطبيقي

محمدمهدی ناظمی 1397/11/28 دسته بندی : معماری 0

 این فایل حاوی بررسی و تجزیه و تحلیل چند مجتمع مسکونی است . 


خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ضوابط و استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی

محمدمهدی ناظمی 1397/11/28 دسته بندی : معماری 0

ضوابط و استانداردهای طراحی  مجتمع مسکونی


خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   (انواع مسکن و ویژگی های آنها(مطالعات موضوعی طرح5

محمدمهدی ناظمی 1397/11/28 دسته بندی : معماری 0

(انواع مسکن و ویژگی های آنها(مطالعات موضوعی طرح5


خرید و دانلود | 30,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   چوب وکاربردهای آن

محمدمهدی ناظمی 1397/11/28 دسته بندی : معماری 0

چوب وکاربردهای آن


خرید و دانلود | 15,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تحلیل آثار معماری چند معمار موفق داخلی و خارجی

محمدمهدی ناظمی 1397/11/28 دسته بندی : معماری 0

تحلیل آثار معماری چند معمار موفق داخلی و خارجی


خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مجتمع مسکونی هبیتیشن-لکوربوزیه

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

مجتمع مسکونی هبیتیشن-لکوربوزیه


خرید و دانلود | 20,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مجتمع مسکونی آلبیون-نورمن فاستر

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

مجتمع مسکونی آلبیون-نورمن فاستر


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مباني نظري و فرآيند طراحي شهري

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : شهرسازی 0

مباني نظري و فرآيند طراحي شهري


خرید و دانلود | 20,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   فضاهای هتل

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

فضاهای هتل


خرید و دانلود | 0 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    ضوابط و مقررات طراحی مساجد

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

 ضوابط و مقررات طراحی مساجد


خرید و دانلود | 10,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معرفی کتاب عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

معرفی کتاب عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي


خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معرفی کتاب عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

معرفی کتاب عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي


خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   باغ های ایرانی، فرانسوی، اروپایی، ژاپنی و ...

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

باغ های ایرانی، فرانسوی، اروپایی، ژاپنی و ...


خرید و دانلود | 40,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نقد کتاب حس وحدت

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

نقد کتاب حس وحدت


خرید و دانلود | 35,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   معماری سبز (پایدار)

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

معماری سبز (پایدار)


خرید و دانلود | 20,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ورودی در مجتمع های تجاری

محمدمهدی ناظمی 1397/11/27 دسته بندی : معماری 0

ورودی در مجتمع های تجاری


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دتایل های آثار تاریخی و باستانی

محمدمهدی ناظمی 1397/11/26 دسته بندی : معماری 0

دتایل و جزئیات بناهای تاریخی و باستانی 


خرید و دانلود | 100,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   گزارش مطالعات و ضوابط طراحی هتل

محمدمهدی ناظمی 1397/11/26 دسته بندی : معماری 0

گزارش مطالعات و ضوابط طراحی هتل


خرید و دانلود | 35,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه برنامه ریزی وکنترل پروژه

محمدمهدی ناظمی 1397/11/26 دسته بندی : معماری 0

جزوه برنامه ریزی وکنترل پروژه


خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نظریه و روشهای طراحی

محمدمهدی ناظمی 1397/11/26 دسته بندی : معماری 0

جزوه نظریه و روشهای طراحی


خرید و دانلود | 15,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی-پروژه روکو-معمار: تاداآندو

محمدمهدی ناظمی 1397/11/24 دسته بندی : معماری 0

نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی، آثار تادا آندو معمار مشهور


خرید و دانلود | 15,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...